Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2018

swiatblondynki
20:56
8376 4408 390
Nie wiem czy ktoś tutaj zagląda :) Ale pomóżcie mojemu narzeczonemu spełnić marzenia i kupujcie książkę... ;)

Ps. zbiera na wesele <3

Link poniżej... <3 Jest to książka pełna wiedzy! Polecam!

swiatblondynki
20:52
swiatblondynki
19:08
0750 15d5 390
Reposted frommeem meem viatouchthesky touchthesky
swiatblondynki
19:07
Reposted fromweightless weightless viatouchthesky touchthesky

January 31 2018

swiatblondynki
13:16
swiatblondynki
13:16
9943 9fb2
chcę takiego smsa. proszę
Reposted fromobsessive obsessive viahotlovedrama hotlovedrama
swiatblondynki
13:13
swiatblondynki
13:12
8965 7e73 390
Reposted frommessinhead messinhead viazycienaspsuje zycienaspsuje

January 30 2018

swiatblondynki
21:39
8060 7d84 390
Reposted fromdelain delain viaxmonroex xmonroex
21:38
8489 d711 390
Reposted fromKaviah Kaviah viaxmonroex xmonroex
swiatblondynki
21:35
0591 41fc 390
Reposted fromnonecares nonecares viatouchthesky touchthesky
swiatblondynki
21:34
Kobiety mają wspaniały instynkt. Wszystko zauważają - z wyjątkiem tego, co oczywiste.
— Oscar Wilde
Reposted fromvaliumcunt valiumcunt viatouchthesky touchthesky
swiatblondynki
21:34
5480 7a33 390
Reposted fromtowo85 towo85 viatouchthesky touchthesky
swiatblondynki
21:34
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viatouchthesky touchthesky
swiatblondynki
21:33
swiatblondynki
20:55
Do Ciebie - to, co kochasz najbardziej, kiedyś zrani cię najmocniej.
— Nathan Hill "Niksy"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxmonroex xmonroex
swiatblondynki
20:54
5369 85c5 390
Reposted fromlovesweets lovesweets viaxmonroex xmonroex
swiatblondynki
20:53
swiatblondynki
20:53

Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.

— Agnieszka Osiecka
swiatblondynki
20:52
9043 1c71 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl