Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

swiatblondynki
18:03
1279 8bf7 390
Chuck Palahniuk - "Powiedz wszystko" 
Reposted fromkartoNik kartoNik viaitwaslove itwaslove
18:03
1767 48e7 390
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaitwaslove itwaslove
swiatblondynki
17:53
Everything that's broke
Leave it to the breeze
Why don't you be you
And I'll be me
swiatblondynki
17:49

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
Reposted frommillionlittlepieces millionlittlepieces viamnu mnu
swiatblondynki
17:38
W życiu piękne są tylko chwile.

Czy to chodzi o miłość czy pasje.. czy inne sprawy... dlatego łap chwilę. 

August 06 2017

swiatblondynki
19:36
0626 4091 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
19:34
9313 dccc 390
Reposted fromdrina drina vialukrencja lukrencja
swiatblondynki
19:31
6865 e642 390
Reposted fromtake-care take-care vialukrencja lukrencja
swiatblondynki
19:27
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz "tak", czasem "nie". Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi "nie". Sam jej sobie udzieliłeś.
— Regina Brett
Reposted frompurplerain purplerain vialukrencja lukrencja
swiatblondynki
19:25
4461 87f8 390
Reposted fromsunlovers sunlovers
swiatblondynki
19:25
7005 5a66 390
Reposted fromsunlovers sunlovers

July 25 2017

swiatblondynki
18:28
2773 1574 390
Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie
Reposted fromkatalama katalama viahappyorsad happyorsad
swiatblondynki
18:25
1631 74ad 390
swiatblondynki
18:25
“ Nie bądź dziewczyną, która chce chłopaka. Bądź kobietą, której chcą mężczyźni. ”
— meovv.soup.io
Reposted frommeovv meovv viahappyorsad happyorsad
swiatblondynki
18:24
18:23
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
Reposted fromjozefspace jozefspace viahappyorsad happyorsad
swiatblondynki
18:23
Six coffees do nothing when you’re tired of life.
— unknown
Reposted fromnervure nervure viahappyorsad happyorsad
18:23

July 23 2017

swiatblondynki
14:54

Kiedyś,ktoś spojrzy na Ciebie,jakbyś była najlepszą rzeczą na świecie,

— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viaiamnotperfect iamnotperfect
swiatblondynki
14:54
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
     
— Przemysław Skokowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl