Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 31 2019

swiatblondynki
21:13
7595 c59d 390
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaweheartit weheartit
swiatblondynki
21:12
8445 7dfb 390
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaweheartit weheartit
swiatblondynki
21:08
1099 7cc1 390
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaweheartit weheartit
swiatblondynki
21:02
Dopiero kiedy człowiek zostaje sam na sam ze sobą, uświadamia sobie ile rzeczy go trapi.
— kolwiekco.soup.io
Reposted fromkolwiekco kolwiekco viailoveyou iloveyou
swiatblondynki
21:00
Ludzie mówią, że miłość jest najsilniejszą z emocji. Słusznie. Dlatego najgorsze okrucieństwa są zawsze popełniane w jej imieniu.
— C.J. Tudor - "Kredziarz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafindmyway findmyway
swiatblondynki
20:48
1646 9c11 390
Reposted fromkrzysk krzysk viasentymentalna sentymentalna
swiatblondynki
20:47
8772 50e9 390
swiatblondynki
20:47
5882 3683 390
Reposted fromobliviate obliviate viasentymentalna sentymentalna
20:47
7954 85c5 390
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viasentymentalna sentymentalna

November 03 2018

swiatblondynki
06:28
Uczyła się. Także tego, by nie dziwić się za dużo i za dużo nie oczekiwać - bo wtedy rozczarowanie bywa mniej dotkliwe.
— Andrzej Sapkowski
Reposted frompasazerka pasazerka viawakemeupx wakemeupx
swiatblondynki
06:27

Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viawakemeupx wakemeupx
swiatblondynki
06:27
6714 6369 390
swiatblondynki
06:27
sezon na długie wieczory, herbatę malinową, kocyk i depresje- uważam za otwarty
Reposted frommylovee mylovee viawakemeupx wakemeupx
swiatblondynki
06:24
Jak wygląda dzisiaj Twoje szczęście?
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viawakemeupx wakemeupx
swiatblondynki
06:24
8298 4ffc 390
Reposted fromwakemeupx wakemeupx
swiatblondynki
06:24
6002 eb6b 390
Reposted fromrisky risky viasentymentalna sentymentalna
swiatblondynki
06:24
swiatblondynki
06:23
Może jest coś, co boisz się powiedzieć, ktoś, kogo boisz się kochać, miejsce, do którego boisz się pójść. To będzie bolało. To będzie bolało, bo jest ważne.
— John Green
swiatblondynki
06:22
Przestałaś żyć swoim życiem... 

- zacznij żyć nim od nowa.

swiatblondynki
06:20


I love when man does that. 
Reposted fromcaraseen caraseen viacharlie69 charlie69
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl