Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

swiatblondynki
08:12
8866 3795 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialaaadyinblack laaadyinblack
swiatblondynki
08:09
1287 0328 390
Reposted fromretaliate retaliate viaKamian Kamian
swiatblondynki
08:08
8289 c77f 390
08:07
7747 ccdc 390
Reposted fromtwice twice viahapinessiseasy hapinessiseasy
swiatblondynki
08:06
ludzie chcą dobrze, tylko nie potrafią
— Leibniz
Reposted fromyourtitle yourtitle viaoutoflove outoflove
swiatblondynki
08:05
Och, kochana! Ty nie możesz być zmęczona, Ty powinnaś tryskać życiem! Nie myśl za dużo, nie roztrząsaj i nie oczekuj, a reszta ułoży się sama.
Reposted fromiamstrong iamstrong viaoutoflove outoflove
swiatblondynki
08:04
7486 100d 390
Reposted fromrzadkakupka rzadkakupka viaYouAreMylove YouAreMylove
swiatblondynki
08:04
swiatblondynki
08:03
swiatblondynki
08:01
2573 1b87 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
swiatblondynki
08:00
7534 2652 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

July 08 2015

10:17
Reposted frommadix3 madix3
swiatblondynki
10:16
8863 311d 390
Reposted frommaking-love making-love viamadix3 madix3

July 07 2015

swiatblondynki
21:31
3771 d501 390
swiatblondynki
21:31
Rozpieszczanie kobiet nigdy nie wychodzi z mody.
swiatblondynki
21:31
- dlaczego tak na mnie patrzysz?
- bo każde spojrzenie w Twoje oczy jest powodem by Cię nadal Kochać.
Reposted fromIriss Iriss viaKrewJakCzekolada KrewJakCzekolada
swiatblondynki
21:29
a kim byś chciała zostać, jak dorośniesz?
- czyimś największym spełnionym marzeniem.
swiatblondynki
21:28
swiatblondynki
21:26
swiatblondynki
21:25
4684 64d1 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl