Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

swiatblondynki
18:28
2773 1574 390
Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie
Reposted fromkatalama katalama viahappyorsad happyorsad
swiatblondynki
18:25
1631 74ad 390
swiatblondynki
18:25
“ Nie bądź dziewczyną, która chce chłopaka. Bądź kobietą, której chcą mężczyźni. ”
— meovv.soup.io
Reposted frommeovv meovv viahappyorsad happyorsad
swiatblondynki
18:24
18:23
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
Reposted fromjozefspace jozefspace viahappyorsad happyorsad
swiatblondynki
18:23
Six coffees do nothing when you’re tired of life.
— unknown
Reposted fromnervure nervure viahappyorsad happyorsad
18:23

July 23 2017

swiatblondynki
14:54

Kiedyś,ktoś spojrzy na Ciebie,jakbyś była najlepszą rzeczą na świecie,

— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viaiamnotperfect iamnotperfect
swiatblondynki
14:54
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
     
— Przemysław Skokowski
swiatblondynki
14:54
6553 96ce 390
swiatblondynki
14:53
5023 b5a7 390
Reposted fromretaliate retaliate viaiamnotperfect iamnotperfect
swiatblondynki
14:53
swiatblondynki
14:53
Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg viaiamnotperfect iamnotperfect
14:51
9716 6ca5 390
swiatblondynki
14:51
0170 014c 390
14:51
swiatblondynki
14:50

Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialily931 lily931

July 14 2017

swiatblondynki
05:07
3181 a3c8 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viayourheartbeat yourheartbeat
swiatblondynki
05:02
swiatblondynki
04:25
Może w innym czasie, innym miejscu, z innym bagażem doświadczeń, ewentualnie w innej rzeczywistości, znowu się spotkamy i przeżyjemy razem życie, które dzisiaj nas przerosło.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viailoveyou iloveyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl