Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 29 2019

swiatblondynki
17:13
2093 abe5 390
Reposted fromsilkydreams silkydreams viaweheartit weheartit
swiatblondynki
17:11
6665 5ac3 390
Reposted fromsilkydreams silkydreams viaweheartit weheartit
swiatblondynki
16:51
8266 1586 390
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viahereyes hereyes
swiatblondynki
16:50
1868 2a43 390
Reposted fromcarmenluna carmenluna viahereyes hereyes
swiatblondynki
16:50
3582 1171 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahereyes hereyes
swiatblondynki
16:49
4959 49ee 390
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes viahereyes hereyes
swiatblondynki
16:49
6736 401b 390
Reposted fromnutt nutt viahereyes hereyes
swiatblondynki
16:49
swiatblondynki
16:47

December 28 2019

swiatblondynki
20:51
2198 a7c5 390
Reposted frompesy pesy viaolewka olewka
swiatblondynki
20:27
0737 e9d0 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaEmilieBronte EmilieBronte
swiatblondynki
20:13
Mała, pamiętaj, potrzebny Ci mężczyzna, który po rozkoszach cielesnych będzie potrafił Ci zapewnić rozrywkę intelektualną. 
— dokładnie
Reposted fromolewka olewka via9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli

November 04 2019

swiatblondynki
19:59
W tym momencie jest 6,470,818,671 ludzi na świecie.
Niektórzy uciekają przestraszeni. Inni wracają do domu.
Niektórzy mówią kłamstwa, żeby przetrwać dzień. Inni właśnie mierzą się z prawdą.
Niektórzy są źli, prowadząc wojnę z dobrem. A inni są dobrzy, walcząc ze złem.
Sześć miliardów ludzi na świecie.
Sześć miliardów dusz.

A czasami, wszystkim, czego potrzebujesz, jest jedna.
— Peyton Sawyer, One Tree Hill
swiatblondynki
19:59
Potrzeba wiele odwagi, by postawić kogoś na pierwszym miejscu w swoim życiu. 
Dlatego tak wiele osób nigdy nie dowie się, czym jest miłość.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaandziaa andziaa
swiatblondynki
19:59
już jest za późno, żeby wychowywać grzeczne dziewczynki. teraz trzeba wychowywać wojowniczki
— mama
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viaandziaa andziaa
swiatblondynki
19:56
2703 7148 390
swiatblondynki
19:54
7615 5828 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayourheartbeat yourheartbeat
swiatblondynki
19:54
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea viayourheartbeat yourheartbeat
swiatblondynki
19:54
6179 91ad 390
Reposted fromsavatage savatage viayourheartbeat yourheartbeat
swiatblondynki
19:51
była urocza,
ale pomyślałem, że spotkam wiele takich...
nie spotkałem
— znalezione
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...